Tel.+48 515 792 756            E.mail: sekretariat@kupelnizycia.com    

    

 
 


 

         
          

 
 
 
 
 
Life coaching nie tylko dla chrześcijan

12 kroków ku pełni życia nie tylko dla chrześcijan
Warsztaty tematyczne nie tylko dla chrześcijan
 
 

 

TRWAJA ZAPISY DO GRUP STARTUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2015 ROKU:

- ŚRODA GODZINA 18:00 - 20:00
 - ŚRODA GODZINA 20:15 - 22:15 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE TERAPEUTYCZNO – FORMACYJNYM

Dla kogo?

·      jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie i rozwinąć własną osobowość

·      pragniesz poznać Boga lub pogłębić relacje z nim

·      zaskakują Cię Twoje uczucia i  Twoje reakcje, jakbyś to nie był Ty;

·      trudno Ci wyrazić uczucia;

·      twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

·      masz problem w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi;

·      masz problem w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie czy z innymi ludźmi;

·      czujesz nieprzebaczenie do kogoś, kto Cię zranił;

·      przeżywasz niepewność wobec siebie samego (brak akceptacji siebie);

·      nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;

·      masz poczucie, że powinieneś być inny.

·      osób poranionych i tęskniących za autentyczną miłością szukających pomocy w duszpasterstwie.

·      jest to program OSOBISTEJ i GRUPOWEJ pracy inspirowanej tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

·      to droga pracy własnej i współpracy z łaską Bożą.

·      grupa 12-krokowa spotyka się, co tydzień, spotkania są odpłatne i trwają 2 godziny. 

Praca z 12- krokami obejmuje:

·      indywidualną, systematyczną pracę nad 12 krokami z pomocą podręcznika

·      grupę dzielenia, podczas której omawia się otwarcie wyniki pracy domowej i wszystkie inne problemy i pytania.

Obecnie trwają zapisy na grupy:

·      każda środa od godziny 18:00 do 20:00 - planowany start grupy od 1 kwietnia br 

·      każda środa od godziny 20:15: do 22:15 - planowany start grupy od 1 kwietnia br 

Zajęcia są odpłatne 50 zł/spotkanie - zapisy pod adresem mailowym sekretariat@kupelnizycia.com lub sekretariat@12krokow.com oraz telefonicznie 515 792 756 
12 kroków.

1.     Wreszcie pokonani

Krok 1. „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień i problemów, i że nie radzimy sobie z naszym życiem."

2.     Już nigdy sam...

Krok 2. „Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie."

3.     Oddać siebie Bogu

Krok 3. „Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy."

4.     Wreszcie poznać siebie

Krok 4. „Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy."

5.     Wreszcie zająć stanowisko

Krok 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów."

6.     Gotów do zmiany?

Krok 6. „Staliśmy się całkowicie gotowi,aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru."

7.     Zgoda, gotowość przemiany

  Krok 7. „Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki."

8.     Zaprowadzić we wszystkim ład

Krok 8. „Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim."

9.     Wreszcie znów dobrze

Krok 9. „Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych."

10.  Natychmiast!

Krok 10. „Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów."

11.  Przeżyć relację do Boga.

Krok 11.„Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia."

12.  Być świadkiem

Krok 12. „Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków", staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."

 Zapraszamy to tej niezwykłej przygody!

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

 

Zapraszamy rówież na naszą stronę poświęcona wyłacznie tym warsztatom więcej na stronie: www.12krokow.com