Tel.+48 515 792 756            E.mail: sekretariat@kupelnizycia.com    

    

 
 


 

         
          

 
 
 
 
 
Life coaching nie tylko dla chrześcijan

12 kroków ku pełni życia nie tylko dla chrześcijan
Warsztaty tematyczne nie tylko dla chrześcijan
 

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej korzysta zarówno z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju. 

Stosuje się tu zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego osoby. Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii.
 

Celem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju osoby.
Rozwój ukierunkowany jest na realizację Życia w pełni, które zakłada rozwój i integrację sfery biologicznej, 

psychicznej (emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej), behawioralnej i duchowej oraz optymalne funkcjonowanie w perspektywie doczesnej i wiecznej.


Etapy psychoterapii to:

  • - Wywiad 
  • - Diagnoza
  • - Planowanie interwencji, kontrakt
  • - Interwencja
  • - Integracja 

Etapy procesu psychoterapeutycznego mają charakter dynamiczny.

We wszystkich etapach terapii uwzględniany jest wymiar biologiczny, emocjonalny, poznawczy, wolitywny, behawioralny i duchowy.

Zapraszamy do kontaktu - PAMIĘTAJ - pierwsze spotkanie jest bezpłatne.

Umów się przez: 

- MAIL - 24H/ NA DOBĘ: SEKRETARIAT@KUPELNIZYCIA.COM

- SKYPA - KUPELNIZYCIA.COM

- TELEFONU W GODZINACH 9:00 - 18:00 - : 515 792 756

- BEZPOŚREDNIEGO - UL. GDAŃSKA 6A - WARSZAWA - 5 MINUT OD STACJI METRA MARYMONT.